Nowości:

Kuracja antyalkoholowa – jak wybrać poradnie odwykowe?

Terapia po detoksie w klinice odwykowej
Leczenie całościowe w ośrodku odwykowym nie kończy się w czasie zwieńczenia pobytu w placówce, ponieważ osoby kończące terapię utrzymują stały kontakt po to żeby wykonywać okresowe badania kontrolne a też zapraszani są do uczestniczenia w różnych sesjach ochronnych nawrotom nałogu i jako żywy przykład dla osób dopiero, co inaugurujących kurację odwykową. Całościowa terapia w ośrodku odwykowym jest oryginalnym krokiem w trzeźwe życie dla pacjenta – detoksykacja kraków. Jeżeli w stworzonym przez nas otoczeniu jest taka osoba, jaka ma komplikacje z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, leków lub narkotyków to należy zrobić ten pierwszy krok, by jej pomóc zwyciężyć walkę z tym uzależnieniem i skierować taką osobę do właściwego ośrodka odwykowego, w jakim może liczyć na kompetentną pomoc wyspecjalizowanych w tej dziedzinie lekarzy, a przede wszystkim otrzyma szansę na oryginalne, lepsze życie bez nałogów. To naturalnie dzięki całodobowej opiece pielęgniarek oraz lekarzy każdy pacjent ma zagwarantowane bezpieczeństwo i skuteczność odtrucia własnego organizmu. Pacjent motywowany jest do spontanicznego podjęcia dalszej terapii w placówce odwykowej.